รายละเอียดหลักสูตรต่างๆที่ทางร้านเปิดสอน

  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ messenger fb ทางเราจะรีบติดต่อกลับ

Discover Scuba Diving [DSD] 

เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนดำน้ำ โดยเราจะเริ่มเรียนสระว่ายน้ำก่อน เพื่อแนะนำให้ท่านรู้จักกับอุปกรณ์ดำน้ำ และทักษะการดำน้ำเบื้องต้น ใช้เวลาไม่มาก ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

2,000.00 ฿

Open Water Diver

เป็นหลักสูตรดำน้ำสากลในขั้นเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจเรียนดำน้ำแบบจริงจัง เมื่อเรียนจบคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับบัตรดำน้ำ จากสถาบัน PADI หรือ RAID ซึ่งสามารถนำไปใช้เช่าอุปกรณ์ หรือซื้อทริปดำน้ำได้ทั่วโลก 

11,500.00 ฿

Advance Open water Course

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่าน Open Water Diver และ Certified แล้ว หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องทักษะ เทคนิค และการเพิ่มประสบการณ์ในการดำน้ำมากขึ้น นักดำน้ำจะได้ดำน้ำในสถานการณ์ และสภาพการณ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

9,500.00 ฿

EFR Course

สำหรับทุกคน รวมถึงคนที่ไม่ได้ดำน้ำด้วย เพราะเรามีโอกาส ประสบกับเหตุฉุกเฉินได้เสมอ แม้ในเวลาที่เราไม่คาดคิดและอาจจะเกิดกับ ตัวเราเอง คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ในสถานศึกษา คอร์ส EFR เป็นคอร์สที่สอนตาม มาตรฐานสากล ในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

4,000.00 ฿

Rescue Course

สำหรับนักดำน้ำทุกคนที่ต้องการ ดูแลตัวเองให้ดำน้ำอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ คอร์สนี้จะเพิ่ม ทักษะ และความมั่นใจให้กับท่านในการดำน้ำ โดยการเรียนในคอร์สนี้เป็นการเรียนที่จะมีความสนุกสนานและท้าทาย 

8,000.00 ฿

Divemaster Course

เหมาะสำหรับผู้ที่รักการดำน้ำ ต้องการแชร์ประสบการณ์การดำน้ำกับผู้อื่น  การเรียนในคอร์สนี้ เป็นการเริ่มต้นของระดับอาชีพสำหรับการดำน้ำ ท่านสามารถดูแล แนะนำ นักดำน้ำใหม่ๆ ในขณะที่พวกเขาเรียนดำน้ำ และเริ่มการผจญภัยใต้น้ำ  

25,000.00 ฿

Specialty Course : Enriched Air Diver

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Specialty ที่ช่วยให้นักดำน้ำสามารถขยายระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำแบบ No Decompression Limit มากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้อากาศปกติ โดยใช้การจัดการเรื่องการใช้ O2 ที่เข้มข้นขึ้นกว่า 21% ถึง 40%

6,500.00 ฿

Specialty Course : Self-Reliant Dive

คือครอสที่มีไว้เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผน และการดำน้ำของเราได้ดีขึ้นและรอบคอบขึ้น เพื่อการดำน้ำที่ปลอดภัยย่ิงขึ้น  สำหรับบางสถานการณ์ที่ต้องดำโดยไม่มี buddy เราสามารถดำนำ้ได้อย่างปลอดภัย  

12,000.00 ฿